Siguria e ulët ushqimore, AKU Gjirokastër bllokon 5 biznese

piteAutoriteti Kombwtar i Ushqimit nw Gjirokastwr ka nisur njw fushatw inspektimi nw disa njwsi qw merren me prodhimin, magazinimin dhe shitjen e produkteve ushqimore. Nga inspektimet e kryera janw bllokuar 5 aktivitete, mes tw cilave dy tw prodhimit tw akulloreve dhe tre bare e restorante. Nw inspektimet e AKU-sw njw vwmendje tw madhe kanw fast food-et.

Vaji qw ato pwrdorin pwr skuqje wshtw njw rrezik shumw i madh pwr shwndetin e konsumatorit, nwse nuk mbahet brenda gjithw parametrave tw kwrkuar. Njw pjesw e madhe e kwtyre njwsive e ripwrdorin vajin pwr skuqje, deri nw shndwrrimin e tij nw pwrbwrje kancerogjene.

Por rreziku nuk na vjen vetwm nga jashtw, por pwr shkak tw njohurive tw pakta ne mund të rrezikojmë shëndetin e familjareve tane. Vaji i ullirit është më i thjeshti per t’u shpërberë ndaj nuk rekomandohet për skuqje.

 

Libohova Online

11 Comments

 • Its hard to find good help

  I am constantnly proclaiming that its hard to find quality help, but here is

 • Its hard to find good help

  I am constantnly saying that its hard to procure quality help, but here is

 • Wikia

  Wika linked to this website

 • Digg

  While checking out DIGG yesterday I found this

 • News info

  I was reading the news and I saw this really cool information

 • Informative and precise

  Its difficult to find informative and accurate info but here I noted

 • Dreary Day

  It was a dreary day here yesterday, so I just took to piddeling around online and found

 • Wikia

  Wika linked to this place

 • Its hard to find good help

  I am regularly saying that its hard to get quality help, but here is

 • Informative and precise

  Its difficult to find informative and accurate info but here I noted

 • Digg

  While checking out DIGG yesterday I noticed this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *