59 milionë lekë shpenzime nga Bashkia Libohovë për tre muajt e tretë të vitit 2014 (Tabelat)

Të dhënat që raportohen nga dega e Thesarit në Gjirokastër, nëpërmjet Spending Data Albania, lidhur me transaksionet e Bashkisë Libohovë për tre muajt e tretë të vitit 2014, flasin për një total shpenzimesh prej rreth 59.4 milionë lekë të vjetra. Sipas muajve shpenzimet janë:

20 milionë lekë (korrik  2014)

30 milionë lekë (gusht  2014)

8.6 milionë lekë (shtator  2014)

Ne tabelat më poshtë jepen institucionet dhe kompanitë përfituese, data e ekzekutimit të veprimit dhe shuma përkatëse e lekëve të paguara nga llogaria e Bashkisë Libohovë. Klikoni mbi foto për t’i parë më hollësisht të dhënat.

korrik0001
Tabela 1. Korrik 2014
korrik 02
Tabela 2. Korrik 2014
korrik 03
Tabela 3. Korrik 2014
gusht 01
Tabela 1. Gusht 2014
gusht 02
Tabela 2. Gusht 2014
shtator 01
Tabela 1. Shtator 2014
shtator 02
Tabela 2. Shtator 2014