79 milionë lekë shpenzime nga Bashkia Libohovë për tre muajt e fundit të vitit 2014 (Tabelat)

Të dhënat që raportohen nga dega e Thesarit në Gjirokastër, nëpërmjet Spending Data Albania, lidhur me transaksionet e Bashkisë Libohovë për tre muajt e fundit të vitit 2014, flasin për një total shpenzimesh prej rreth 79 milionë lekë të vjetra. Sipas muajve shpenzimet janë:

21 milionë lekë (tetor  2014)

21 milionë lekë (nëntor 2014)

35 milionë lekë (dhjetor  2014)

Ne tabelat më poshtë jepen institucionet dhe kompanitë përfituese, data e ekzekutimit të veprimit dhe shuma përkatëse e lekëve të paguara nga llogaria e Bashkisë Libohovë. Klikoni mbi foto për t’i parë më hollësisht të dhënat.

Tabela 1. Muaji Tetor 2014
Tabela 1. Muaji Tetor 2014
Tetor 2
Tabela 2. Muaji Tetor 2014
Tabela 1. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 1. Muaji Nëntor 2014
Nentor 2
Tabela 2. Muaji Nëntor 2014
Tabela 1. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 1. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 2. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 2. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 3. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 3. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 4. Muaji Dhjetor 2014
Tabela 4. Muaji Dhjetor 2014