Bashkia Dropull, 16 milionë lekë tender për ujësjellësin

Bashkia Dropull ka bërë një tender për rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit. Kompania fituese është ‘ELIRA’ Sh.p.k me seli në Fier, ndërsa vlera e tenderit është rreth 16 milionë lekë të vjetra pa Tvsh. Bashkia Dropull thotë se përzgjedhja e kompanisë fituese është bërë sipas kriterit të çmimit më të ulët dhe ofertës ekonomikisht më të favorshme.

©ArgjiroLajm.net