Bashkia Gjirokastër, 262 milionë lekë shpenzime për muajin nëntor (Tabelat)

Bashkia GjirokasterPër muajin nëntor 2015, Bashkia Gjirokastër ka shpenzuar në total 262 milionë lekë të vjetra. Referuar të dhënave nga Thesari i Shtetit, Bashkia  ka kryer gjatë këtij muaj 83 transaksione.

Rreth 5.8 milionë lekë të vjetra janë paguar te kompania “Ina” për shtrimin me kalldrëm të Rrugës së Vezirit.

Rreth 1.5 milionë lekë të vjetra janë shpenzuar për “udhëtime të brendshme dhe dieta”.

Klikoni më poshtë mbi foto për të parë zë më zë të gjitha shpenzimet dhe subjektet që kanë përfituar paratë.

Gj 1GJ 2Gj 3GJ 4