Bashkitë e reja, Gjirokastra merr 306 milionë lekë nga qeveria

Gjirokastra1Bashkia Gjirokastër do të përfitojë 306 milionë lekë të vjetra nga qeveria.

Kjo shumë është pjesë e fondit tranzitor që Këshilli i Minstrave miratoi dy ditë më parë për zbatimin reformës administrative-territoriale nga Bashkitë e reja të vendit.

 Pritet që disbursimi i këtij fondi të bëhet në muajt e mbetur të vitit 2015.

Bashkia e re e Gjirokastrës përfshin edhe Komunat: Lazarat, Lunxhëri, Odrie, Cepo dhe Antigone.