Do kryeni punime në shtëpi? Më parë duhet të merrni leje në bashki

IMG_0059.jpgPër punimet në ambientet e brendshme të banesave apo dhe në riparimin e fasadave do të duhet të merret konfirmimi nga bashkitë. 

Me ndryshimet në ligjin për planifikimin e territorit dhe për punimet në ambientet e brendshme të banesave apo dhe në riparimin e fasadave do të duhet të merret konfirmimi nga bashkitë. 

Edhe pse dokumenti nuk është një leje ndërtimore, sërish do të duhet që pushteti vendor të njoftohet me një deklaratë punimesh mbi ndryshimet e kërkuara.

Së fundi është miratuar vendimi prej KKT-së e cila i hap rrugën punimeve në shtesat në banesat ekzsistuese. Vendimi është marrë dhe për ato bashki ku për shkak të pezullimit të planeve rregulluese nuk lejoheshin lejet e ndërtimit.