Fondet nga qeveria, Bashkia Dropull përfiton 114 milionë lekë

JORGUCATBashkia Dropull do të përfitojë 114 milionë lekë të vjetra nga qeveria.

Kjo shumë është pjesë e fondit tranzitor që Këshilli i Minstrave miratoi një ditë më parë për zbatimin reformës administrative-territoriale nga Bashkitë e reja të vendit.  

Pritet që disbursimi i këtij fondi të bëhet në muajt e mbetur të vitit 2015.

Bashkia e re e Dropullit përfshin edhe Komunat: Dropull i Sipërm, Pogon dhe Dropull i Poshtëm.