Gjirokastër, dy vende të lira puna te Drejtoria e Shëndetit Publik

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë në Gjirokastër shpall njoftimin për dy vende të lira pune pranë këtij institucioni në pozicionin ‘Psikologe në Shërbimin Psikosocial dhe Shëndetin Mendor’, si dhe në pozicionin ‘Teknik Specialitetesh të Ndryshme’. Në njoftimet më poshtë gjeni kriteret dhe datën e fundit për aplikim.