Gjirokastër, njoftim për vend të lirë pune te Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë në Gjirokastër shpall njoftim për vend të lirë pune në pozicionin: Magazinier pranë DRSH Gjirokastër.

Aplikimet pranohen deri më datë 20 nëntor.

Sa i përket kritereve dhe dhe dokumentacionit lexoni më poshtë.