Gratë shohin më shumë pornografi pasi të martohen

01_150529-780x439Sipas një studimi, gratë shohin më shumë fotografi pasi të martohen, ndërsa burrat e martuar shikojnë më pak.

Studiuesit kanë intervistuar 100 gra dhe burra të martuar që të analizojnë sjelljet e tyre seksuale para dhe pas martesës. 9% e grave të intervistuara, kanë thënë se shikonin pornografi para martesës ndërsa 28% e tyre thonë se kanë filluar të shohin pornografi pas martesës.

Trendi i kundërt vlenë për burrat, me 23% prej tyre që thonë se e shikonin shumë para martese ndërsa 14% nga ta kanë deklaruar se kanë shikuar pornografi pas martese.

Në këtë raport të publikuar në Sexologies Journal, studiuesit kanë konkluduar se konsumimi më i madh i pornografisë është shënuar te gratë pas martesës, ndërsa është shumë më i vogël te burrat pas martesës.

Young woman using laptop, raising eyebrows