Infermierët e rinj të Gjirokastrës, ja lista me fituesit e konkursit

Shpallen datat për përzgjedhjen e vendit të punës nga kandidatët fitues infermierë, mami, fizioterapistë, teknikë laboratori dhe teknikë imazherie sipas vlerësimit përfundimtar. Kandidatët fitues të qarkut Gjirokastër të paraqiten ditën e enjte, datë 26.04.2018 pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë, ora 12.00. Lista si më poshtë.