Këshilli Bashkiak Libohovë ndan bursat për studentët, miraton strehimin në azil të një të moshuari

 Këshilli Bashkiak Libohovë ndan bursat për studentët, miraton strehimin në azil të një të moshuari

Keshilli Bashkiak i LibohovesNë mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Libohovës një ditë më parë, është miratuar shpërndarja e bursave për studentë të vitit akademik 2015-2016. Këtë vit pranë Bashkisë Libohovë kishin ardhur nga DAR Gjirokastër vetëm 3 bursa.

Pas debateve në Këshillin Bashkiak tre bursat e plota u përgjysmuan dhe iu miratuan 6 studentëve nga Libohova.

Secili prej tyre do të përfitojë gjysmën e pagesës së plotë prej 8000 lekësh të reja në muaj. Më poshtë janë cështjet e tjera që u trajtuan në mbledhje, ndër të cilat ishte edhe miratimi i një vendimi për dërgimin në shtëpinë e të moshuarve në Gjirokastëri i një të moshuari nga fshati Drino.

1-Informacion nga Keshilli Bashkiak: “ Mbi veprimtarine vjetore te Keshillit dhe detyrat qe dalin per vitin e ardhshem”.

2-Informacion nga “Ujësjellës kanalizime sh.a” për gjendjen ekonomiko-financiare dhe për realizimin e detyrave për vitin 2015.

3-P/vendim: “Për dhënien e bursave për studentët e arsimit të lartë për vitin 2015-2016”.

4-P/vendim: “Për një shtesë në nivelin e pagave të punonjësve të bashkisë”.

5-P/vendim: “Për  dhënien se ndihmes ekonomike dhe paaftesise per muajin dhjetor 2015”.

6-P/vendim : “Për pranimin në shtëpinë e të moshuarve Gjirokastër” .

Libohova Online