Këta janë njerëzit që do të administrojnë zgjedhjet në Bashkinë Libohovë (Emrat)

Prej disa ditësh në Libohovë është ngritur Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor (KZAZ), e cila do të administrojë procesin zgjedhor për Bashkinë Libohovë.

Të gjitha kutitë e votimit nga kjo njësi vendore do të grumbullohen në Shtëpinë e Kulturës, ku do të numërohen dhe më pas do shpallet rezultati.

Përbërja e KZAZ-së me përfaqësues të partive është si më poshtë:

Rahim Skënderi- Kryetar KZAZ-je (PS)

Gentian Zhuzhuni- Sekretar (PD)

Elsa Gogo- Anëtare (PS)

Niko Kereci- Anëtar (PS)

Driola Vedra- Anëtare (PD)

Andrea Ruçi- Anëtar (LSI)

Agim Kulla- Anëtar (PD)