Kryetari i Bashkisë Dropull mobilon zyrat, tender 26 milionë lekë

Shpenzimet e luksit në institucionet publike të qarkut Gjirokastër nuk ndalen. Muaj më parë ishte Prefektura që bëri tender për mobilim zyrash, më pas Drejtoria e Tatimeve dhe së fundi është Bashkia Dropull. Në tenderin i cili mbyllet pas dy ditësh, janë parashikuar rreth 26 milionë lekë të vjetra me Tvsh për ‘mobilim të brendshëm të zyrave’. Pas shpalljes së firmës fitues, afati për ekzekutimin e kontratës është 30 ditë.