Lunxhëria dhe Odria, dy komunat që i shtohen Bashkisë Gjirokastër

11111111Me vendimin e djeshëm të komisionit të posaçëm për reformën territoriale, Bashkia e Gjirokastrës do të zgjerohet edhe me dy njësi të tjera vendore. Kështu, komuna e Lunxhërisë dhe Odries do të jenë pjesë e kësaj bashkie dhe jo e Libohovës siç u vendos më herët. Me bashkëngjitjen e këtyre dy komunave, Bashkia Gjirokastër zgjerohet edhe me dy njësi të tjera. Sa i përket Bashkisë së Dropullit nuk ka ndryshime. Ndarja e re do të votohet në parlament më datën 31 korrik.