Mars dhe prill, 48 milionë lekë shpenzime nga Bashkia Libohovë [TABELAT]

Bashkia Libohovë ka kryer gjatë muajit mars 2015 rreth 21 milionë lekë të vjetra shpenzime. Ndërsa gjatë muajit prill 2015 janë kryer 27 milionë lekë të vjetra shpenzime. Në total për këto dy muaj janë shpenzuar 48 milionë lekë. Referuar të dhënave publike të degës së Thesarit Gjirokastër, në total gjatë muajit mars janë kryer 16 transaksione, ndërsa gjatë muajit prill 25 transaksione. Libohova Online sjell më poshtë tabelat e shpenzimeve për të dy këto muaj, ku pasqyrohen qartë përfituesit e parave, shuma dhe përshkrimi për çdo shpenzim. Klikoni mbi tabela për t’i parë më qartë të dhënat.

Tabelat e shpenzimeve për muajin mars 2015

01 Marsi02 marsi03 marsi

Tabelat e shpenzimeve per muajin prill 2015 

01 Prill02 Prill