Ndryshon harta e çmimeve të tokës, ja vlerat e reja për Bashkinë Libohovë

Qeveria ka miratuar hartën e re të vlerës së tokës për të gjitha qarqet e vendit. Krahasuar me hartën e miratuar një vit më parë, vihet re një rritje e ndjeshme e çmimeve.

Në shumë pak qarqe rezulton që çmimi i tokës të ketë pësuar ulje. Rritje më të madhe të çmimit ka njohur qendra e Tiranës dhe zonat përreth.

Sa i përket Libohovës dhe fshatrave që bëjnë pjesë në këtë bashki, janë lënë në fuqi vlerat e vitit 2014. Cmimi është në varësi të llojit të tokës dhe zonës kadastrale. Shihni tabelat më poshtë. 

libohova 4Libohove 3

libohove