Njoftim për vend të lirë pune te Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë në Gjirokastër shpall njoftimin për vend të lirë pune në pozicionin: Specialist i Shëndeti Publik. Afati i fundit për aplikim është data 20 prill, ndërsa konkursi për këtë pozicion do të zhvillohet më datë 23 prill. Më poshtë njoftimi i plotë ku listohen kriteret e aplikimit.