OSHEE Gjirokastër, 11 milionë lekë tender për shërbim interneti

Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokastër ka shpallur njoftimin për një tender vlerë rreth 11 milionë lekë të vjetra për ‘shërbim interneti’.

Sipas njoftimit, afati i kohëzgjatjes së kontratës është 12 muaj që nga momenti i nënshkrimit të saj.

Ofertat pranohen deri më datë 21 korrik, ora 12:00.

Më poshtë njoftimi i plotë.