Papunësia, shkak për largimet e njerëzve nga Gjirokastra (VIDEO)

Semina Abazi përfaqëson një grup të rinjsh në Gjirokastër që zgjodhën të protestojnë në sheshin përpara Bashkisë së Gjirokastrës për mungesën e politikave që nxisin punësimin dhe qëndrimin e të rinjve në qytet. “Mesazhi jonë është i qartë: që ne të mos i kthejmë kurrizin vendit tonë, duhet të punësohen të rinjtë”, shprehet Abazi.

Protesta i parapriu një konference shkencore lokale mbi “Sigurinë dhe shëndetin në punë”. Alesandra Fronttini, përfaqësuese për çështjet e sigurisë në punë pranë Komisionit Europian në Shqipëri, deklaroi: “Ka mungesë të dhënash mbi të cilat mund të analizhohej situata. Kuadri ligjor lë për të dëshiruar si koncept dhe zbatimi i tij është minimal. Tashmë, BE-ja ku Shqipëria synon të aderojë është duke forcuar masat për sigurinë e jetës së punëtorëve, duke shtuar këtu mbrojtjen për rastet e të punësuarve të prekur prej kancerit”.

Organizata Botërore e Punës (ILO) ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen për mungesën e evidencave sa i përket sigurisë në punë në Shqipëri. Vetëm 5% e sektorit është mbikqyrur për kushtet e punës dhe shëndetin në punë. Ndërtimi vijon të jetë sektori më kritik. Aksidentet nuk pasqyrohen në statistika.

Zhuljeta Harasani, përfaqësuese e ILO-së, thotë: “Ne kemi vetëm të dhënat që regjistron Inspektorati, por nuk janë masive dhe nuk kemi kontroll të plotë mbi numrin e aksidenteve në punë gjatë vitit”. Në Gjirokastër sektori që garanton më shumë punësime është gjithashtu ndërtimi dhe restaurimi, ndërmarrjet fasone, industria e plastikës dhe ajo ushqimore. Por, papunësia shihet si një ndër faktorët që ka shkaktuar edhe më shumë lëvizje të popullsisë./tch