Siguria e ulët ushqimore, AKU Gjirokastër bllokon 5 biznese

piteAutoriteti Kombwtar i Ushqimit nw Gjirokastwr ka nisur njw fushatw inspektimi nw disa njwsi qw merren me prodhimin, magazinimin dhe shitjen e produkteve ushqimore. Nga inspektimet e kryera janw bllokuar 5 aktivitete, mes tw cilave dy tw prodhimit tw akulloreve dhe tre bare e restorante. Nw inspektimet e AKU-sw njw vwmendje tw madhe kanw fast food-et.

Vaji qw ato pwrdorin pwr skuqje wshtw njw rrezik shumw i madh pwr shwndetin e konsumatorit, nwse nuk mbahet brenda gjithw parametrave tw kwrkuar. Njw pjesw e madhe e kwtyre njwsive e ripwrdorin vajin pwr skuqje, deri nw shndwrrimin e tij nw pwrbwrje kancerogjene.

Por rreziku nuk na vjen vetwm nga jashtw, por pwr shkak tw njohurive tw pakta ne mund të rrezikojmë shëndetin e familjareve tane. Vaji i ullirit është më i thjeshti per t’u shpërberë ndaj nuk rekomandohet për skuqje.