Prej shumë kohësh në Shqipëri, sidomos në jug të vendit, ëshë rrënjosur thellë një traditë, sipas së cilës, dasmat sikur nuk kanë lezet pa tingujt...