Pikërisht atë mëngjes, më 12 shtator, gjermanë të ndodhur në kampin e Gërhotit kapën gra dhe burra që ndodheshin në fushat afër. Këta fatkeq qenë...