Shoqata kulturore atdhetare “Lunxhëria” dhe Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, kanë nisur punën për hartimin e një kalendari aktivitetesh në kuadër të ruajtjes...