Me nisjen e vitit të ri shkollor do të bëhet edhe zgjedhja e drejtuesve të rinj të shkollave, përmes një proçesi transparent. Është një komision...