Të bësh një shëtitje në fushën e Dropullit, më shumë të zë syri toka të mbjella me jonxh, misër, tërshërë dhe aty-këtu ndonjë ngastër me...