Objektivi i fokusimit tonë në dosjet e arkivave të Ministrisë së Punëve të Jashtme këtë herë kalon në vitin 1948 dhe pikërisht në muajin prill...