Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) do të nisë më 1 mars 2015, procedurat e aplikimit për fermerët që duan të përfitojnë mbështetje përmes...