Në 6 muajt e parë  të  këtij viti, numri i vizitorë ve në  Gjirokastër llogaritet në  rreth 10 mijë . Të  dhënat publikohen prej Zyrës...