Kjo është një nga kishat më të vjetra që i kushtohet Shën Mërisë në Gjirokastër. E ndërtuar që në periudhën bizantine, në vitet 527-565, me...