Pas më shumë se një vit punimesh intensive, ka përfunduar ndërtimi në Gjirokastër i një laboratori ushqimor, ku do të analizohet dhe kontrollohet cilësia e...