Kryetaret e qeverise vendore nuk do te kene te drejte te japin leje ndertimi deri pas zgjedhjeve lokale te vitit 2015, te cilat do te...