Këto janë disa foto që i përkasin vitit 1974. Asokohe nuk ishte ndërtuar ende ai që njihej si hotel turizmi i Libohovës. Ndërkohë që ndryshe...