Përfundon drafti, i cili përcakton standardet që duhet të ketë mielli që do të përdoret për prodhimin e bukës në Shqipëri. Dokumenti i hartuar me...