Më shumë se gjysma e femrave, që kërkojnë urdhër mbrojtjeje, në gjykatë tërhiqen nga pretendimet e tyre se janë dhunuar nga bashkëshortët. Të paktën këtë...