Ministria e Punëve të Brendshme i ka kushtuar një rëndësi të veçantë mirëfunksionimit të numrit 129 dhe komunikimit sa më korrekt e në mënyrë të...