Qëndra Grupimi Ekolëvizja po zbaton disa projekte për të mbështetur me panele diellore disa familje ne zona te ndryshme te Shqipërisë, që nuk kanë energji...