Nesër Enti Rregullator i Energjisë pritet të zyrtarizojë çmimin e ri të energjisë elektrike që konsumatorët do të paguajnë nga 1 janari i vitit të...