Autoritetit i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka marrë një vendim në bazë të të cilit çdo thirrje jashtë rrjetit do të ketë çmim të njëjtë...