Në kuadër të studimit dhe promovimit të mëtejshëm të siteve arkeologjike në luginën e Drinos, Drejtorina Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokastër, nisi një ditë më...