Nuk do të ketë më mësues që japin mësim një lëndë për të cilën ata nuk janë të shkolluar apo specializuar. Mbi këtë bazë pritet...