Në rrjedhën e viteve dhe ngjarjeve, ndodh shpesh që personazhe me rëndësi brenda një konteksti të caktuar, harrohen të përmenden apo vlerësohen. I tillë është...