Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike paralajmëroi drejtuesit vendorë të paguajnë detyrimet e energjisë, në të kundërt do të kallëzohen penalisht. Kryetarët e komunave kanë...