Proçesi i shpërndarjes së bursave për studentët nga ana e Bashkisë Libohovë për këtë vit akademik është shoqëruar me pakënaqësi, sikundër ndodh pothuajse çdo vit...