Pas  rendit dhe qetësisë 4500 banorët e Lazaratit kanë tashmë një qendër të re shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë ka restauruar Poliklinikën e fshatit, e cila...