Nëse keni mbetur qoftë edhe në një provim të Maturës Shtetërore, do duhet të rrini një vit pushim, për të aplikuar për studimet e larta...