Reparti i Dializës në spitalin rajonal të Gjirokastrës, edhe pse funksionon prej 9 vitesh nuk ka ende një mjek specialist. Shqetësimi ngrihet nga rreth 30...