Është bërë e natyrshme që disa prej shqiptarëve dhe në veçanti ata që gëzonin statusin e njeriut të dashur, në qytet, dhe faji që ishin...