Agjencia Kombëtar e Provimeve ka publikuar “Librin e Transparencës”, ku çdo maturant do të gjejë të gjithë elementet përbërës të rezultateve të përfundimit të shkollës...